Postweg 2 - Oude Kooi

Voor het herstel van de beschoeiing in een vangarmen het herprofileren van beplanting van Oude Kooi te Vlieland (ingekomen 7 juni 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.