Postweg 1 - tuintjes

voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een schuurtje op het perceel Postweg 1 (Tuintjes) te Vlieland (verzonden 10 april 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.