Plan Zeester - parkeerplaatsen

voor werk en/of werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor de aanleg van een parkeervoorziening ‘plan Zeester’ op het kadastrale perceel A1898 te Vlieland (verzonden 8 september 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.