Plan Zeester - parkeerplaatsen

voor werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:

  • Voor de aanleg van een parkeervoorziening ‘plan Zeester’ op het kadastrale perceel A1898 te Vlieland (ingekomen 30 juli 2020).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.