Panoramakijkers Postweg en Vuurboetsduin

Voor bouwen:

  • Voor het plaatsen van panoramakijkers op het Vuurboetsduin en bij Dodemansbol te Vlieland (verzonden 23 april 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.