Pad van 20

voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het plaatsen van een vangkraal aan het Pad van 20 te Vlieland (verzonden 25 september 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.