Pad van 20

Voor het vervangen van de huidige halfverharding van Pad van 20 te Vlieland betonklinkerkeien (ingekomen 9 juni 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.