Pad van 20 - Malgumpad

Voor het aanpassen van het fietstracé Veenpad-kruising Pad van 20-Malgumpad te Vlieland (ingekomen 9 juni 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.