Oosterse veld

voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

  • Voor het ophogen/aanleggen van een duin ten oosten van het Oosterse veld (ingekomen 13 mei 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.