Midscheeps - Lutinelaan - Gangboord

Voor het kappen van bomen bij de percelen Lutinelaan 23, Midscheeps 6 en Gangboord 4 te Vlieland (ingekomen 19 januari 2017).

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen twee weken na publicatie van het voornemen tot vergunningverlenen zijn/haar zienswijze schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie betreffende bovengenoemde aanvraag om een kapvergunning kan desgewenst worden verkregen op de gemeentesecretarie.