Middenwg 29a

voor bouwen

  • Voor het verplaatsen van een deur van de parkeerplaatszijde naar de zuidzijde van het pand Middenweg 29a te Vlieland (verzonden 28 januari 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.