Middenweg 35 - raam

voor bouwen

  • Voor de vervanging van een raam op het perceel Middenweg 35 te Vlieland (verzonden 29 juli 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.