Lutinelaan 26

voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het pand Lutinelaan 26 te Vlieland (verzonden 11 juli 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.