Korenmansweg - hekwerk

voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een hekwerk om het kadastrale perceel B1172, locatie Korenmansweg te Vlieland (verzonden 27 augustus 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.