Korenmansweg 6 - stalling

Voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: voor de interne verbouw van de loods op het perceel Korenmansweg 6 te Vlieland tot stalling voor twee paarden (ingekomen 4 december 2019).