Korenmansweg 23 - bedrijfshal

voor bouwen

  • Voor de  bouw van een bedrijfshal op het perceel Korenmansweg 23 te Vlieland (verzonden 8 april 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.