Korenmansweg 19 en 21

Voor bouwen: voor de bouw van een geschakelde bedrijfsloods op de percelen Korenmansweg 19 en 21 te Vlieland (verzonden 24 juli 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.