Korenmansweg 17

Voor bouwen: voor de bouw van een bedrijfsloods t.b.v. een veterinaire praktijk en paardenstalling op het perceel Korenmansweg 17 te Vlieland (verzonden 20 augustus 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.