Korenmansweg 16 - reclame

Voor bouwen: voor het aanbrengen van bedrijfsreclame op het pand Korenmansweg 16 te Vlieland (verzonden 31 juli 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.