Korenmansweg 16-24

voor bouwen

  • Voor de oprichting van een bedrijvenloods op het kadastrale perceel B1124 (Korenmansweg 16, 18, 20, 22 en 24 te Vlieland (verzonden 3 april 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.