Kerkplein 6

voor handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

  • Voor het plaatsen van een ventilatiepijp in het noordelijk dak van het pand Kerkplein 6 te Vlieland (verleend 8 november 2018).
Tegen de monumentenvergunning kan binnen de termijn van 6 weken beroep worden aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank, te Leeuwarden door diegenen die ook zienswijzen hebben ingediend.