Kerkplein 5a

Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht: voor het plaatsen van een dakraam op het perceel Kerkplein 5a te Vlieland (ingekomen 22 november 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.