Kerkplein 2

Voor het vervangen van de dakkapellen aan de voor- en achterzijde van het pand Kerkplein 2 te Vlieland (verzonden 13 december 2016).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.