Kantonnierspad 1

Voor herstelwerk van het bunkercomplex Stelling 12H, Kantonnierspad te Vlieland (ingekomen 27 oktober 2016).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.