Kampweg - infra

voor werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Voor voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de infrastructuur voor nieuwe boshuisjes op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 2 oktober 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.