Kampweg 1

voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor het herbestraten van het (eigen) terrein tot de duinovergang, het verplaatsen van zand en voor het verwijderen van stuifduinen ten behoeve van een wal op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 19 maart 2019)

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.