Kampweg 1

voor bouwen

  • Voor het plaatsen van een nieuw rioolgemaal op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 18 oktober 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.