Kampweg 1

voor werk en/of werkzaamheden, bouwen, kappen en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Aanleg van een onverharde aanhangwagenparkeerplaats op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 6 april 2018).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.