Kampweg 1 - zuilen

voor bouwen en reclame

  • Voor (de legalisatie van) het plaatsen van bewegwijzeringszuilen voor kampeerterrein Stortemelk op het perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 28 oktober 2019)

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.