Kampweg 1 - ITGWO

Voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: voor het gebruik van het sportveld te Vlieland ten behoeve van het festival ITGWO (ontvangen 18 juli 2019).