Havenweg e.o. - glasvezel

Voor werk of werkzaamheden verrichten:

Voor de aanleg van glasvezelkabels ten behoeve van de percelen Havenweg en omgeving te Vlieland (verzonden 25 maart 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.