Havenweg 56

voor bouwen

  • Voor het oprichten van een bedrijfsloods op het perceel Havenweg 56 te Vlieland (verzonden 19 december 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.