Havenweg 40 - splitsing

voor bouwen

Voor het opsplitsing van de bestaande loods op het perceel Havenweg 40 te Vlieland (ingekomen 12 mei 2020