Havenweg 38 40 42 - bedrijfsloods

Voor bouwen: voor de bouw van een loods met drie units op het perceel Havenweg 38, 40 en 42 te Vlieland (verzonden 5 december 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.