Havenweg 32

Voor het trekken van een leiding door een bestaande ribbuis op het perceel Havenweg 32 te Vlieland (verzonden 23 november 2016).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.