Havenweg 32

Voor het trekken van een leiding door een bestaande ribbuis op het perceel Havenweg 32 te Vlieland (ingekomen 7 november 2016).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.