Havenweg 31 - detailhandel

voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor de verkoop van artikelen vanuit het pand Havenweg 31 te Vlieland (ingekomen 19 augustus 2020).