Havenweg 1

voor bouwen

  • Voor het maken van vier dakkapellen aan de oostzijde van het pand Havenweg 1 te Vlieland (verzonden 3 september 2020).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.