Gangboord 3

Voor het plaatsen van een kachelpijp aan de oostgevel van het pand Gangboord 3 te Vlieland (verzonden 9 november 2016).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.