Fortweg

voor werk en/of werkzaamheden en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

  • Voor de aanleg van vier parkeervakken en het herbestraten van het bestaande wegvak aan de duinvoet van de Fortweg te Vlieland (ingekomen 13 februari 2018).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.