Fortweg - strandovergang

Voor het plaatsen van een reclamebord op de strandopgang Fortweg te Vlieland (ingekomen 4 oktober 2017).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.