Fortweg 7

Voor opslag van bouw- en sloopafval en voor het aanbrengen van reclame op het perceel Fortweg 7 te Vlieland (ingekomen 27 december 2016).