Fortweg 4

Voor het verplaatsen van een loods van het perceel Fortweg 10 naar het perceel Fortweg 4 te Vlieland (verzonden 26 januari 2017).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.