Fortweg 20

  • Voor de (legalisatie van) het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Fortweg 20 te Vlieland (ingekomen 26 juni 2019).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.