Fortweg 20

voor bouwen – beslissing op bezwaar

  • Voor de plaatsing van een reclamebord op de strandovergang Fortweg te Vlieland (verzonden 3 april 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.