Fortweg 20

voor bouwen, weg aanleggen/veranderen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het verplaatsen van een palenfundering, de aanleg van een bevoorradingspad met stelconplaten op het perceel Fortweg 20 en een gestrate aansluiting op de oprit naar de Fortweg te Vlieland (verzonden 19 maart 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.