Fortweg 20

voor bouwen, weg aanleggen/veranderen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Voor het verplaatsen van de palenfundering en de aanleg van een bevoorradingspad op het perceel Fortweg 20 en een gestrate aansluiting op de oprit naar de Fortweg te Vlieland (ingekomen 3 december 2018).

Nadere informatie kunt u verkrijgen op het gemeentehuis bij: Ruimtelijke Ordening, E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.