Fortweg 20

Voor bouwen: voor het plaatsen van een palenfundering onder het seizoensgebonden strandpaviljoen, Fortweg 20 te Vlieland (verzonden 20 februari 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.