Fortweg 20 - zonnepanelen

Voor bouwen: voor (de legalisatie van) het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Fortweg 20 te Vlieland (verzoden 31 juli 2019).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.