Fortweg 10

voor werk en/of werkzaamheden

  • Voor verwijderen van de huidige en de aanleg van nieuwe bestrating, gras- en duinlandschap op het perceel Fortweg 10 te Vlieland (verzonden 5 juni 2018).

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluit binnen zes weken na de datum van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen.Postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie bij mevrouw E.J. Veerdig-Robijn, telefoon 0562-452707.